Bedømmelse ved Grand Prixet:

Der vil til dette Grand Prix være udvalgt en jury på 4 medlemmer plus en overdommer. Overdommerens stemme kommer først i spil, hvis der er stemmelighed.
 
I første vurdering skal juryen tage stilling til hvilke tre orkestre der går videre til finalen. – De tre finalister fremfører deres komposition endnu en gang og herefter skal juryen vurdere hvem der bliver nr. 1, 2 og 3. Alle øvrige bands ender på en flot fjerdeplads - Men husk alle er vindere denne dag.
 
Bedømmelsesgrundlaget er:
Jeres tekst og melodi sammenholdt med, om der er sammenhæng mellem jeres fremførelse og indholdet af tekst og melodi.
 
Musikgruppens sammensætning:
Vilkårene er langt fra de samme for alle brugerbands, men det er ingen hindring for at deltage. Alle er velkomne til at forsøge at komme gennem nåleøjet, og deltage i HGP 2017.
Der er ingen krav til, hvor mange eller få medlemmer der må være i et band, men personaledelen af orkestret må højest bestå af 25 % af bandets medlemmer.
Alle i orkestret skal være aktivt udøvende på scenen. Ingen slukkede mikrofoner hos personer der synger.
Det er et Handicap Grand Prix for voksne. Dette defineres således, at deltagerne i bands skal være udover undervisningspligten, hvilket betyder, at man skal være i et voksenregi, herunder STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), hvor optagelse kan ske fra det 16. år.

Jury