Bedømmelse ved Grand Prixet.

Bedømmelse ved Grand Prixet:
Der vil til dette Grand Prix være udvalgt en jury på 4 medlemmer plus en overdommer. Overdommerens stemme kommer først i spil, hvis der er stemmelighed.

I første vurdering skal juryen tage stilling til hvilke tre orkestre der går videre til finalen. – De tre finalister fremfører deres komposition endnu en gang og herefter skal juryen vurdere hvem der bliver nr. 1, 2 og 3. Alle øvrige bands ender på en flot fjerdeplads - Men husk alle er vindere denne dag.

Bedømmelsesgrundlaget er: Jeres tekst og melodi sammenholdt med, om der er sammenhæng mellem jeres fremførelse og indholdet af tekst og melodi. Musikgruppens sammensætning: Vilkårene er langt fra de samme for alle brugerbands, men det er ingen hindring for at deltage. Alle er velkomne til at forsøge at komme gennem nåleøjet, og deltage i HGP 2019. Der er ingen krav til, hvor mange eller få medlemmer der må være i et band, men personaledelen af orkestret må højest bestå af 25 % af bandets medlemmer. Alle i orkestret skal være aktivt udøvende på scenen. Ingen slukkede mikrofoner hos personer der synger.

Det er et Handicap Grand Prix for voksne. Dette defineres således, at deltagerne i bands skal være udover undervisningspligten, hvilket betyder, at man skal være i et voksenregi, herunder STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), hvor optagelse kan ske fra det 16. år.